Imieniny: Rozalii, Róży mapa serwisu english version
 
North Coast

Od ponad 20 lat North Coast pracuje na miano lidera na krajowym rynku importerów i dystrybutorów wysoko gatunkowej żywności. Firma została założona w 1992 roku jako sp. z o.o., a w 2005 roku przekształciła się w spółkę akcyjną.  

 

Notowania North Coast S.A. na GPW

 

Kalendarium

 

 

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych produktach i aktualnościach z życia firmy wpisz swój e-mail.
Walne Zgromadzenia
Informacja o ZWZA Spółki (22.06.2018) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (30.11.2017) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (29.09.2017) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (19.06.2017) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (22.06.2016) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (30.06.2015) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (26.02.2015) i porządek obrad

 

Dokumenty korporacyjne

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.06.2014
  raporty bieżące
 
 
2018-06-22
Raport bieżący 7/2018

Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż w dniu 22 czerwca 2018r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołało dotychczas sprawujących funkcje w Zarządzie : Pana Luigi Del Monaco, Pana Alberto Scibona, Pana Macieja Stróżyk na kolejną trzyletnią kadencję powierzając im dotychczasowe funkcje w Zarządzie Spółki, tj. odpowiednio Panu Luigi Del Monaco funkcję Prezesa Zarządu, Panu Albero Scibona i Panu Maciejowi Stróżyk funkcję Członka Zarządu.

Emitent informuje nadto, iż wobec wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, na mocy uchwał nr 21-25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 22 czerwca 2018r. postanowiło o powołaniu Rady Nadzorczej Emitenta w następującym składzie na trzyletnią kadencję: Pan Tommaso Cibrario/ Pan Grzegorz Witold Spuz Szpos/ Pan Michał Kurzyński/ Pan Michał Jan Bartkowiak/Pan Karol Maciej Szymański.

 

 Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej:

 

a)      nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

b)      nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej,

c)       nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,

d)      nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,

e)      posiadają pełna zdolność do czynności prawnych,

f)       nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych.

 

 

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu oraz są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Pliki do pobrania
zyciorysy_czlonkowie_zarzadu_i_rn.pdf
wstecz
 
Centrala firmy: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków tel. 022 738 31 50, fax 022 738 31 59 e-mail: