Imieniny: Grzegorza, Izabeli mapa serwisu english version
 
North Coast

Od ponad 20 lat North Coast pracuje na miano lidera na krajowym rynku importerów i dystrybutorów wysoko gatunkowej żywności. Firma została założona w 1992 roku jako sp. z o.o., a w 2005 roku przekształciła się w spółkę akcyjną.  

 

Notowania North Coast S.A. na GPW

 

Kalendarium

 

 

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych produktach i aktualnościach z życia firmy wpisz swój e-mail.
Walne Zgromadzenia
Informacja o ZWZA Spółki (22.06.2018) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (30.11.2017) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (29.09.2017) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (19.06.2017) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (22.06.2016) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (30.06.2015) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (26.02.2015) i porządek obrad

 

Dokumenty korporacyjne

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.06.2014
  raporty bieżące
 
 
2018-05-28
Raport bieżący 5/2018

Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") nawiązując do raportu bieżącego 12/2017 z dnia 21.06.2017r., informuje, że spółka zależna LATTERIA-TINIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie w dniu dzisiejszym otrzymała obustronnie podpisane dwa aneksy do umów kredytowych:

1.

Aneks do umowy dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym nr 2008/5 z dnia 18 czerwca 2008r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie .

Przedmiotowy aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie:

1)      przedłużenia terminu spłaty kredytu w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) do dnia 31 maja 2019 r,

2.

Aneks do umowy kredytu zaliczka nr 2013/23 z dnia 10.10.2013r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie .

Przedmiotowy aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie:

1)      przedłużenia terminu spłaty kredytu w wysokości 2.000.000 euro (słownie: dwa miliony euro) do dnia 31 maja 2019r,

 

Pozostałe warunki wymienionych umów nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż zawarte aneksy mogą mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta oraz całej Grupy kapitałowej.

wstecz
 
Centrala firmy: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków tel. 022 738 31 50, fax 022 738 31 59 e-mail: