Imieniny: Bronisławy, Idziego mapa serwisu english version
 
North Coast

Od ponad 20 lat North Coast pracuje na miano lidera na krajowym rynku importerów i dystrybutorów wysoko gatunkowej żywności. Firma została założona w 1992 roku jako sp. z o.o., a w 2005 roku przekształciła się w spółkę akcyjną.  

 

Notowania North Coast S.A. na GPW

 

Kalendarium

 

 

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych produktach i aktualnościach z życia firmy wpisz swój e-mail.
Walne Zgromadzenia
Informacja o ZWZA Spółki (22.06.2018) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (30.11.2017) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (29.09.2017) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (19.06.2017) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (22.06.2016) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (30.06.2015) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (26.02.2015) i porządek obrad

 

Dokumenty korporacyjne

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.06.2014
  Akcjonariat
 
 
Podmiot/osoba ilość akcji % liczba głosów %
Nuova Castelli S.p.A. (poprzez Castelli Polska Sp. z o.o.) 1.815.213 56,73 2.815.213 67,03
BPH TFI S.A.* 509.664 15,93 509.664 12,13
pozostali 875.123
27,34
875.123
20,84
 

 

* Akcjonariuszami są: BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej, BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja,BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzane i reprezentowane przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Liczba akcji na podstawie (RB 24/2016).


Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 3 200 000 akcji, w tym:
1 000 000 akcji Serii A (imienne uprzywilejowane, na jedną akcję przypadają dwa głosy na WZ)
1 500 000 akcji Serii B (zwykłe na okaziciela)
700 000 akcji Serii C (zwykłe na okaziciela)


Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,2 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centrala firmy: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków tel. 022 738 31 50, fax 022 738 31 59 e-mail: