Imieniny: Bronisławy, Idziego mapa serwisu english version
 
North Coast

Od ponad 20 lat North Coast pracuje na miano lidera na krajowym rynku importerów i dystrybutorów wysoko gatunkowej żywności. Firma została założona w 1992 roku jako sp. z o.o., a w 2005 roku przekształciła się w spółkę akcyjną.  

 

Notowania North Coast S.A. na GPW

 

Kalendarium

 

 

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych produktach i aktualnościach z życia firmy wpisz swój e-mail.
Walne Zgromadzenia
Informacja o ZWZA Spółki (22.06.2018) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (30.11.2017) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (29.09.2017) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (19.06.2017) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (22.06.2016) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (30.06.2015) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (26.02.2015) i porządek obrad

 

Dokumenty korporacyjne

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.06.2014
  wyniki finansowe
 
 

 

 Podstawowe dane finansowe (w tys. zł) , dane skonsolidowane 
    

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody ze sprzedaży 160378 173620 181336 151671 168748
Zysk (strata)
na działalności operacyjnej
1 095 -3 422 -3 753
-3 886 861
Zysk (strata) brutto 1 034 -4 873 - 6 328
-4 795 -1 120
Zysk (strata) netto 655 - 5 208 - 6 974
-5 107 - 1 905
Aktywa razem 123556 119183 104098 110304 111543
Zobowiązania
długoterminowe
18 081 25 309 9 424 15 940 21 391
Zobowiązania
krótkoterminowe
65 435 59 042 60010 62 807 60 632
Kapitał własny 40 040 34 832 34 644
31 577 29 520
Kapitał zakładowy 640 640 640 640 640
 Liczba akcji ( w tys.)   32 000 32 000 3 200 3 200 3 200
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję
- - - - -

 
Centrala firmy: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków tel. 022 738 31 50, fax 022 738 31 59 e-mail: