Imieniny: Grzegorza, Izabeli mapa serwisu english version
 
North Coast

Od ponad 20 lat North Coast pracuje na miano lidera na krajowym rynku importerów i dystrybutorów wysoko gatunkowej żywności. Firma została założona w 1992 roku jako sp. z o.o., a w 2005 roku przekształciła się w spółkę akcyjną.  

 

Notowania North Coast S.A. na GPW

 

Kalendarium

 

 

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych produktach i aktualnościach z życia firmy wpisz swój e-mail.
Walne Zgromadzenia
Informacja o ZWZA Spółki (22.06.2018) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (30.11.2017) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (29.09.2017) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (19.06.2017) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (22.06.2016) i porządek obrad
Informacja o ZWZA Spółki (30.06.2015) i porządek obrad
Informacja o NWZA Spółki (26.02.2015) i porządek obrad

 

Dokumenty korporacyjne

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.06.2014
  Ład korporacyjny
 
 
Oświadczenia Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego

Zgodnie z Rozdz. II pkt. 1 ppkt 2a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, informujemy, że udział kobiet i mężczyzn zasiadających w Zarządzie i Radzie Nadzorczej North Coast S.A. przedstawiał się następująco:

stan na koniec IV kwartału 2015 roku:

Zarząd
liczba kobiet:0 (0%), liczba mężczyzn 2 (100%)

Rada Nadzorcza
liczba kobiet: 1 (20%), liczba mężczyzn 4 (80%)

stan na koniec IV kwartału 2014 roku:


Zarząd
liczba kobiet:0 (0%), liczba mężczyzn 2 (100%)

Rada Nadzorcza
liczba kobiet: 2 (40%), liczba mężczyzn 3 (60%)

stan na koniec IV kwartału 2013 roku:

Zarząd
liczba kobiet:0 (0%), liczba mężczyzn 2 (100%)

Rada Nadzorcza
liczba kobiet: 2 (40%), liczba mężczyzn 3 (60%)

stan na koniec IV kwartału 2012 roku:

Zarząd
liczba kobiet:0 (0%), liczba mężczyzn 2 (100%)

Rada Nadzorcza
liczba kobiet: 2 (40%), liczba mężczyzn 3 (60%)

Zarząd Spółki podkreśla jednocześnie, iż decyzje personalne, dotyczące każdego szczebla zatrudnienia w Spółce, podejmowane są na podstawie indywidualnych kwalifikacji i umiejętności, z poszanowaniem polityki równych szans.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku

 

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz z badania sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015


Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Z działalności Rady Nadzorczej North Coast S.A. , w okresie od 27 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. oraz ocena sytuacji finansowej
Spółki w roku obrachunkowym 2013


Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Z działalności Rady Nadzorczej North Coast S.A. , w okresie od 29 czerwca 2012 r. do 27 czerwca 2013 r. oraz ocena sytuacji finansowej Spółki w roku
obrachunkowym 2012.

 

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2011 roku

 

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 

Z działalności Rady Nadzorczej North Coast S.A. , w okresie od 29 czerwca 2011 r. do 29 czerwca 2012 r. oraz ocena sytuacji finansowej Spółki w roku obracunkowum 2011 

 

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku

 

 

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2009 roku

 

 

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok

raport EBI 1/2011 24.06.2011

 

Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

 
Centrala firmy: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków tel. 022 738 31 50, fax 022 738 31 59 e-mail: